Ajatuksia lumiturvallisuuden perusteista / Jonas

 

Pallaksen offarisessiioon on epäsäännöllisesti sisältynyt jonkinlaista lumiturvallisuusvalistusta. Tänä vuonna RTH halusi pyhittää lumiturvallisuusasioille kokonaisen päivän. Luostolla 17.1. järjestetty kurssipäivä oli seuran (lähi)historiassa ensimmäinen laatuaan. Yksi päivä ei kuitenkaan tee kenestäkään eksperttiä, mutta voi herättää valppautta, ymmärrystä ja lisää kysymyksiä.

Kurssipäivän ohjelmaan kuului aamupäivän mittainen luento, jota seurasi ulkoiluosuus. Luennolla keskusteltiin erilaisten vyöryjen syistä ja seurauksista. Vallitsevien sääolosuhteiden lisäksi on tärkeää ymmärtää mitä piilee houkuttelevan puuterikerroksen alla. Ulkona pääsimme testailemaan paikallisen lumipatjan rakennetta. Lumesta voisi puhua loputtomasti, mutta vasta paikanpäällä on mahdollista ymmärtää miten lumikerrokset ovat rakentuneet ja miltä heikot kerrokset tuntuvat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Myös uhrin paikallistaminen piipparin ja sondin avulla kuuluu jokaisen tunturihiihtelijän perustaitoihin. Henkilökohtaisten välineiden hallitseminen on ehdotonta tehokkaan pelastuksen kannalta ja tällä kertaa etsimme ”uhria” sukset jalassa alamäkeen laskien. Erilaiset etsinnät voivat olla hauskoja leikkejä, mutta ne eivät vielä tee vuorilla liikkumisesta yhtään turvallisempaa. Oleellista on kyllä osata käyttää erilaisia pelastustekniikoita mutta vielä oleellisempaa on tunnistaa vaarat ja välttää niille altistumista.

Riskinhallinnan perimmäinen kysymys: ”Mennä vai ei” pitäisi olla jokaisen oman harkinnan tulos. Se, mihin oma harkinta perustuu ei olekaan kovin yksiselitteinen seikka. Luottaako muiden vai omaan arviointiin? Varmaa on kuitenkin se, että ilman kokemusta ei oma arviointikyky kehity. Kysymykseen ”missä on turvallista laskea” emme saaneet yleispätevää vastausta, mutta työkaluja vaaran merkkien tulkitsemiseen kylläkin. Lumivyöry, vapaalaskijan vaaroista suurin, ei tapahdu ilman syytä, mutta tietyt olosuhteet tuottavat niitä varmasti. Kaksi suurinta syytä vyöryille ovat valitettavasti samoja, jotka tekevät itse laskemisestakin hauskaa. Riittävän jyrkkä rinne ja tarpeeksi lunta.

Kiitokset kouluttajalle, kurssitovereille sekä Luoston hotellille hyvistä puitteista. Myös Luoston ilta-, sekä hiihtokulttuuri tuli testattua. Sunnuntaina ei rinteessä juurikaan hiihtäjiä näkynyt, hyvää (ja turvalliseksi todettua) lunta senkin edestä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA